De Studioregels van Bernadette Groot

De studioregels

pianolesjaar

  • Het pianolesjaar loopt in principe tot aan de zomervakantie. Mocht een leerling zijn of haar pianolessen willen beëindigen gedurende het lesjaar dan geldt een opzegtermijn van een kalendermaand.

Lesgeld

  • In de zomervakantie is geen lesgeld verschuldigd.
  • Het lesgeld dient aan het begin van de maand betaald te worden.

Afbericht

  • Bij afwezigheid van de leerling, zonder afmelding vooraf, vervalt de les en hoeft er geen vervangende les te worden gegeven.

Ziekte

  • In geval van ziekte van de leerling of de docent zal gezocht worden naar een andere lestijd.
  • Lessen die door de leerling om andere reden dan ziekte worden afgezegd hoeven niet vervangen te worden.

Vakantierooster 2019-2020

De vakantieregeling is afgestemd op het basisonderwijs.

Herfstvakantie 19 t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie 21-12-2019 t/m 05-01-2020
Voorjaarsvakantie 15-02-2020 t/m 24-02-2020
Goede Vrijdag/Pasen 10 t/m 13 april 2020
Meivakantie 23-04-2020 t/m 05-05-2020
Hemelvaart 21 t/m 24 mei 2020
Pinksteren 1 juni 2020
Zomervakantie 04-07-20120 t/m 16-08-2019