De Studioregels van Bernadette Groot

De studioregels

pianolesjaar

  • Het pianolesjaar loopt in principe tot aan de zomervakantie. Mocht een leerling zijn of haar pianolessen willen beëindigen gedurende het lesjaar dan geldt een opzegtermijn van een kalendermaand.

Lesgeld

  • In de zomervakantie is geen lesgeld verschuldigd.
  • Het lesgeld dient aan het begin van de maand betaald te worden.

Afbericht

  • Bij afwezigheid van de leerling, zonder afmelding vooraf, vervalt de les en hoeft er geen vervangende les te worden gegeven.

Ziekte

  • In geval van ziekte van de leerling of de docent zal gezocht worden naar een andere lestijd.
  • Lessen die door de leerling om andere reden dan ziekte worden afgezegd hoeven niet vervangen te worden.

Vakantierooster 2021-2022

Herfstvakantie ma 18 t/m vr 22 oktober 2021
Kerstvakantie ma 27 december 2021 t/m vr 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie ma 21 t/m 25 vr februari 2022
Pasen ma 18 april 2021
Meivakantie (incl. Koningsdag) ma 25 april 2022 t/m vr 6 mei 2022
Hemelvaartsdag do 26 mei 2022 t/m vr 27 mei 2022
Pinksteren ma 6 juni 2022
Zomervakantie ma 18 juli t/m 26 augustus 2022