De Studioregels van Bernadette Groot

De studioregels

pianolesjaar

  • Het pianolesjaar loopt in principe tot aan de zomervakantie. Mocht een leerling zijn of haar pianolessen willen beëindigen gedurende het lesjaar dan geldt een opzegtermijn van een kalendermaand.

Lesgeld

  • In de zomervakantie is geen lesgeld verschuldigd.
  • Het lesgeld dient aan het begin van de maand betaald te worden.

Afbericht

  • Bij afwezigheid van de leerling, zonder afmelding vooraf, vervalt de les en hoeft er geen vervangende les te worden gegeven.

Ziekte

  • In geval van ziekte van de leerling of de docent zal gezocht worden naar een andere lestijd.
  • Lessen die door de leerling om andere reden dan ziekte worden afgezegd hoeven niet vervangen te worden.

Vakantierooster 2023 - 2024

Herfstvakantie 21 oktober t/m 29 oktober
Kerstvakantie 23 december t/m 7 januari
Voorjaarsvakantie 17 februari t/m 25 februari
Pasen 29 maart t/m 1 april
Meivakantie (inclusief Hemelvaart & Koningsdag) 27 april t/m 12 mei
Pinksteren 18 mei t/m 20 mei
Zomervakantie 20 juli t/m 1 september