De Studioregels van Bernadette Groot

De studioregels

pianolesjaar

  • Het pianolesjaar loopt in principe tot aan de zomervakantie. Mocht een leerling zijn of haar pianolessen willen beëindigen gedurende het lesjaar dan geldt een opzegtermijn van een kalendermaand.

Lesgeld

  • In de zomervakantie is geen lesgeld verschuldigd.
  • Het lesgeld dient aan het begin van de maand betaald te worden.

Afbericht

  • Bij afwezigheid van de leerling, zonder afmelding vooraf, vervalt de les en hoeft er geen vervangende les te worden gegeven.

Ziekte

  • In geval van ziekte van de leerling of de docent zal gezocht worden naar een andere lestijd.
  • Lessen die door de leerling om andere reden dan ziekte worden afgezegd hoeven niet vervangen te worden.

Vakantierooster 2020-2021

Herfstvakantie 10 t/m 18 oktober 2020
Kerstvakantie 19 december 2020 t/m 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie 20 t/m 28 februari 2021
Goede Vrijdag/Pasen 2 t/m 5 april 2021
Koningsdag 27 april 2021
Meivakantie 1 mei t/m 16 mei 2021
Hemelvaart 21 t/m 24 mei 2020
Pinksteren 22-24 mei 2021
Zomervakantie 10 juli t/m 22 augustus 2021